Banghay Aralin sa EPP 4 (Entrepreneurship at ICT)

Learning Material, Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2021 August 2nd

Description
Ang Banghay Aralin na ito sa EPP 4 ay tungkol sa Entrpreneurship at ICT. Ang mga leksiyon dito ay nasa ikapitong linggo , araw 1 hanggang 5 at may kasamang ito na lagumang pagsusulit sa hulihan. Ang mga layunin nito ay hango sa curriculum guide ng K to 12 curriculum. Ito ay para sa mga mag-aaral sa ika apat na baitang upang matuto sa mga aplikasyon na nasa compyuter at pagnenegosyo.
Objective
1. Naipaliliwanag ang gamit ng table gamit ang word processing application
2. Nakagagamit ng word processing application sa paggawa ng table at tsart
3. Nakagagamit ng spreadsheet application upang makagawa ng table at tsart
4. Naipaliliwanag at nakagagamit ang proseso ng pag-sort at pag-filter ng impormasyon.

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan
ICT and Entrepreneurship
Educators, Learners
Nakagagawa ng table at tsart gamit ang electronic spreadsheet tool

Copyright Information

JALYN PECAOCO (jalyn.pecaoco@deped.gov.ph) - Manapla ES, Negros Occidental, Region VI - Western Visayas
Yes
Deped, Division of Negros Occidental
Use, copy, print, Use, Copy, Print

Technical Information

1.74 MB
application/pdf