Filipino sa Piling Larang Sining at Disenyo: Kagamitan ng Mag-aaral

Learning Material  |  Textbook  |  PDF
Description
A material aimed to broaden learners’ knowledge of the nature, aims, and ways of writing related to arts and design.
Objective
1. Nasusuri ang kahulugan at kalikasan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulatin
2. Nakasusulat ng isa sa bawat nakalistang anyo ng sining o disenyo
3. Naitatanghal ang output ng piniling anyo ng sining at disenyo
4. Nakapagkikritik nang pagsulat sa piniling anoy ng sining at disenyo
5. Nakabubuo ng portfolio ng mga sinulat na piniling anyo ng sulatin

Curriculum Information

K to 12
Grade 11, Grade 12
Learners

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

4.70 MB
application/pdf