586 SHS Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
23566 Kinds of Variables and their Uses English Learning Material View Download
23565 Kahulugan ng TeknikalBokasyunal na Sulatin Filipino Learning Material View Download
23564 Mga Hakbang at Katawagan sa Pagsulat ng Liham Pangnegosyo at Promosyonal Na Materyal (Flyer, Leaflet, Brochure, Poster) Filipino Learning Material View Download
23562 Katangian, Anyo at Target na Gagamit ng Iba’t Ibang Teknikal-Bokasyunal na Sulatin Filipino Learning Material View Download
23561 WRITING REVIEWS OR CRITIQUES English Learning Material View Download
23559 Academic Texts English Learning Material View Download
23558 USING APPROPRIATE CRITICAL APPROACHES IN WRITING A CRITIQUE English Learning Material View Download
23557 Thesis Statements English Learning Material View Download
23556 Outlining Reading Texts English Learning Material View Download
23555 GETTING FAMILIAR WITH TEXT STRUCTURE English Learning Material View Download
23520 Types of Communicative Strategy English Learning Material View Download
23519 Communicative Strategies English Learning Material View Download
23492 Types of Speech Act English Learning Material View Download
23491 Types of Speeches and Speech Style English Learning Material View Download
23489 Nature and Process of Communication English Learning Material View Download