5140 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6062 EASE Modyul 17: Labanan ng mga Bansa sa Daigdig Filipino Learning Module View Download
6061 BEAM Sequencing Events English Lesson Exemplar View Download
6060 EASE Modyul 16: Ang Pag-unlad ng Nasyonalismo Filipino Learning Module View Download
6059 EASE Modyul 15: Rebolusyong Pampulitika sa Pransiya at Amerika Filipino Learning Module View Download
6058 BEAM LG Gr.1 Module 10- Linear Measure English Learning Guide View Download
6056 EASE Modyul 13: Rebolusyong Siyentipiko at Industriyal Filipino Learning Module View Download
6055 Ang Repormasyon Tagalog Learning Module View Download
6054 EASE Modyul 10: Bourgeoisie, Merkantelismo at Monarkiyang Nasyonal Filipino Learning Module View Download
6053 EASE Modyul 9: Sistemang Piyudal sa Gitnang Panahon sa Europa Filipino Learning Module View Download
6052 BEAM LG Gr.1 Module 8- Fractions English Learning Guide View Download
6051 EASE Modyul 8: Ang Simbahang Katoliko: Isang Makapangyarihang Institusyon sa Gitnang Panahon Filipino Learning Module View Download
6050 EASE Modyul 7: Kabihasnang Klasikal sa Amerika at Pacifico Filipino Learning Module View Download
6049 EASE Modyul 6: Sinaunang Africa Filipino Learning Module View Download
6048 EASE Modyul 5: Ang Pagsibol ng Imperyong Romano Filipino Learning Module View Download
6045 EASE Modyul 4: Ang Pagsibol ng Sibilisasyong Griyego Filipino Learning Module View Download