Select Grade Level

43 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
2394 Ubo! Ubo! TB Ba Ito? - Facilitator's Guide Filipino Learning Module View Details
2142 May Kakayahan Ka Ba? Module Filipino Learning Material View Details
2151 Pilipino, Magkaisa Tayo Facilitator's Guide Filipino Teacher's Guide View Details
2153 May Kakayahan Ka Ba? Facilitator's Guide Filipino Teacher's Guide View Details
2417 Oras ay Mahalaga, Humayo At Kumilos Ka: Module Filipino Learning Module View Details
2270 Mitsa ng Buhay Mga Kalamidad na Gawa ng Tao: Facilitator's Guide Filipino Teacher's Guide View Details
2273 Pilipino Dangal ng Lahing Kayumanggi: Facilitator's Guide Filipino Teacher's Guide View Details
2274 Pilipino Dangal ng Lahing Kayumanggi: Module Filipino Learning Module View Details
2275 Wastong Nutrisyon: Module Filipino Learning Module View Details
2276 Wastong Nutrisyon: Facilitator's Guide Filipino Teacher's Guide View Details
2281 Pagsasarili: Facilitator's Guide Filipino Teacher's Guide View Details
2287 Sa Ating Mga Kamay, Tungkulin Ay Nakasalalay: Module Filipino Learning Module View Details
2302 Oras Ay Mahalaga, Humayo At Kumilos Ka: Facilitator's Guide Filipino Teacher's Guide View Details