EPP: Industrial Arts – Mga Gawain at Kapakinabangan

Learning Material, Learning Guide, Learning Module  |  PDF


Published on 2014 December 4th

Description
This learning material consists activities and exercises that will help students acquire skills in carpentry, handicraft and electricity.
Objective
1. Discuss industrial arts.
2. Identifies the materials used in handicraft and general
industry.
3. Create products that are made of local materials
4. Answer the activities accurately.
5. Participate actively in class activities

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan
ICT and Entrepreneurship
Learners, Students
Naipaliliwanag ang kahulugan at kahalagahan ng "entrepreneurship", natatalakay ang mga katangian ng isang entrepreneur, natutukoy ang mga naging matagumpay na entrepreneur sa pamayanan, bansa, at sa ibang bansa and natatalakay ang iba’t-ibang uri ng negosyo. Nagagamit ang computer internet at email sa ligtas at responsableng pamamaraan Natatalakay ang mga katangian ng isang entrepreneur Natutukoy ang mga naging matagumpay na entrepreneur sa pamayanan, bansa, at sa ibang bansa Natatalakay ang iba’t-ibang uri ng negosyo

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.28 MB
application/pdf
Adobe PDF reader
15 P