Mga Bahagi ng Aklat

Workbook  |  PDF


Published on 2014 November 11th

Description
This material contains activities aimed to sharpen learners' skill in identifying and utilizing the various parts of a book.
Objective
1. nagagamit nang wasto ang mga bahagi ng aklat tulad ng Talaan ng Nilalaman at Talahuluganan

2. nakagagamit ng iba’t ibang bahagi ng aklat sa pagkalap ng impomasyon

Curriculum Information

K to 12
Grade 4, Grade 6
Filipino
Pagbasa: Estratehiya sa Pag-aaral
Learners
Nagagamit nang
wasto ang
-card catalog
-opac (online
public access
catalog)

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

369.93 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
16 pages