BALS: The 1986 EDSA Revolution

Learning Material, Learning Module  |  PDF


Published on 2014 October 3rd

Description
This module is composed of lessons aimed to broaden learners' knowledge of the reasons behind, events that transpired, and the lessons that can be learned from the 1986 EDSA Revolution.
Objective
• identify the reasons why the 1986 EDSA Revolution occurred

• describe how the 1986 EDSA Revolution took place

• identify and explain the lessons that can be drawn from the 1986 EDSA Revolution

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Suliranin at Hamon sa Kalayaan at Karapatang Pantao ng Batas Militar
Learners, Students
Natatalakay ang mga pangyayari sa bansa na nagbigay wakas sa diktaturang marcos Nabibigyang halaga ang kontribusyon ng people power 1 sa muling pagkamit ng kalayaan at kasarinlan sa mapayapang paraan Nasisiyasat ang mga programa ng pamahalaan sa pagtugon ng mga hamon sa pagkabansa ng mga pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
58 pages