EASE Modyul 6: Distribusyon at Alokasyon

Learning Module  |  PDF


Published on 2014 September 5th

Description
This material is composed of lessons aimed to broaden learners' knowledge of the concepts of demand and supply and the factors that affect them.
Objective
1. Matutukoy ang kahulugan ng distribusyon at mga salik na nakaapekto
dito;
2. Maipaliwanag ang kahulugan ng demand at suplay at ang pagkakaiba
ng mga ito;
3. Masusuri ang epekto ng presyo at salik na di-presyo sa demand at
suplay ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan;
4. Masusuri ang mga salik ng produksyon na nakaaapekto sa suplay ng
produkto at serbisyo;
5. Maipaliliwanag ang kuhulugan ng elastisidad at ang epekto nito sa
ekwilibriyo sa pamilihan;
3
6. Maipaliliwanag ang interaksyon ng suplay at demand sa kalagayan ng
presyo at ng pamilihan;
7. Maikukumpara ang mga epekto ng kakulangan at kalabisan ng produkto
at serbisyo sa presyo at dami ng mga ito; at
8. Makabuo ng konklusyon hinggil sa mga paraan upang mapanatili ang
presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Demand
Learners, Students
Nailalapat ang kahulugan ng demand sa pang arawaraw na pamumuhay ng bawat pamilya Nasusuri ang mga salik na nakaaapekto sa demand Matalinong nakapagpapasya sa pagtugon sa mga pagbabago ng salik na nakaaapekto sa demand Naiuugnay ang elastisidad ng demand sa presyo ng kalakal at paglilingkod Nailalapat ang kahulugan ng suplay batay sa pangarawaraw na pamumuhay ng bawat pamilya Nasusuri ang mga salik na nakaaapekto sa suplay Matalinong nakapagpapasya sa pagtugon sa mga pagbabago ng salik na nakaaapekto sa suplay Naiuugnay ang elastisidad ng demand at suplay sa presyo ng kalakal at paglilingkod Naipapaliwanag ang interaksyon ng demand at suplay sa kalagayan ng presyo at ng pamilihan Nasusuri ang mga epekto ng shortage at surplus sa presyo at dami ng kalakal at paglilingkod sa pamilihan Naimumungkahi ang paraan ng pagtugonkalutasan sa mga suliraning dulot ng kakulangan at kalabisan Napapaliwanag ang kahulugan ng pamilihan Nasusuri ang ibat ibang istraktura ng pamilihan Napangangatwiranan ang kinakailangang pakikialam at regulasyon ng pamahalaan sa mga gawaing pangkabuhayan sa ibat ibang istraktura ng pamilihan upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
67 pages