EASE Modyul 22: Ang Populasyon ng Daigdig

Learning Module  |  PDF


Published on 2014 September 5th

Description
This material is composed of lessons aimed to broaden learners' knowledge of the state of the world population, the factors that contribute to the abrupt rise in world population, and the programs that are being implemented relative to this.
Objective
1. Mailalahad ang kondisyon ng populasyon sa mundo;
2. Maiisa-isa ang mga salik sa mabilis na paglago ng populasyon;
3. Masusuri ang mga suliraning dulot ng mabilis na paglaki na
populasyon; at
4. Maipaliliwanag ang mga programa ukol sa populasyon at ang mag
implikasyon nito sa kaunlaran ng mga bansa sa buong daigdig.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Paikot na Daloy ng Ekonomiya
Learners, Students
Nailalalarawan ang paikot na daloy ng ekonomiya Natataya ang bahaging ginagampanan ng mga bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya Nasusuri ang ugnayan sa isat isa ng mga bahaging bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya Nasusuri ang pambansang produkto gross national productgross domestic product bilang panukat ng kakayahan ng isang ekonomiya Nakikilala ang mga pamamaraan sa pagsukat ng pambansang produkto Nasusuri ang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita sa ekonomiya Naipapahayag ang kaugnayan ng kita sa pagkonsumo at pagiimpok Nasusuri ang katuturan ng consumption at savings sa pagiimpok Nasusuri ang konsepto at palatandaan ng implasyon Natataya ang mga dahilan sa pagkaroon ng implasyon Nasusuri ang ibat ibang epekto ng implasyon Napapahalagahan ang mga paraan ng paglutas ng implasyon Aktibong nakikilahok sa paglutas ng mga suliraning kaugnay ng implasyon Naipaliliwanag ang layunin ng patakarang piskal Napahahalagahan ang papel na ginagampanan ng pamahalaan kaugnay ng mga patakarang piskal na ipinatutupad nito Nasusuri ang badyet at ang kalakaran ng paggasta ng pamahalaan Nakababalikat ng pananagutan bilang mamamayan sa wastong pagbabayad ng buwis Naiuuugnay ang mga epekto ng patakarang piskal sa katatagan ng pambansang ekonomiya Naipaliliwanag ang layunin ng patakarang pananalapi Naipahahayag ang kahalagahan ng pagiimpok at pamumuhunan bilang isang salik ng ekonomiya Natataya ang bumubuo ng sektor ng pananalapi Nasusuri ang mga patakarang pangekonomiya na nakakatulong sa patakarang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming pilipino Natitimbang ang epekto ng mga patakaran pangekonomiya na nakakatulong sa patakarang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming pilipino

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
41 pages