NADULA SI NANA

Storybooks  |  PDF
Description
Ang istorya nga ini nahanungod sa isa ka ido nga wala gapati sa iya amo.
Objective
Nagsasabi ang sariling pangangailangan nang walang pagaalinlangan

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE) : Pagkilala ng Sarili at Pagpapahayag ng Sariling Emosyon (PSE)
Educators, Learners
Nakikilala ang sarili.

Copyright Information

Amy Vil Silava (Amy1234) - Villa Miranda ES, Victorias City, Region VI - Western Visayas
Yes
Amyvil Silava
Use, Copy, Print

Technical Information

798.58 KB
application/pdf