Ang Aking Pamilya

Learning Material  |  PDF


Published on 2024 January 29th

Description
Ang modyul na ito ay isnulat ni Ginang Noemi L. Bakidan mula sa Balatoc Elementary School, Pasil District, Division of Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ang modyul na ito ay isinulat upang matugunan ang iba’t ibang paraan ng pagkatuto ng isang mag-aaral. Hangad ng modyul na ito na maipamamalas ang pag unawa sa kahalagahan ng pakikilahok sa larangan ng isport at iba pang programang pampaaralan.
Objective
natutukoy kung sino-sino ang bumubuo ng pamilya.

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Paaralan (PAra)
Learners
Nailalarawan ang mga karanasan na may kinalaman sa pagtutulungan ng pamilya at paaralan.

Copyright Information

Lammao Bakidan (noemibakidan) - Balatoc Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division Office of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

618.80 KB
application/pdf