Mga Pamatasan Nga Nagpakita sa Pagpalangga ug Pagtahod sa Mga Ginikanan

Self Learning Module  |  PDF


Published on 2023 September 5th

Description
This module is designed to assess grade 1 learners in the subject of Edukasyon sa Pagpapakatao. The objective of this module is to help learners develop a strong foundation in exhibiting good manners and values that reflect Filipino culture. Through this module, learners will cultivate the virtues of love, respect, and obedience towards their parents, fostering a deep sense of devotion and piety. The ultimate aim is to instill these qualities within their hearts, nurturing them to become dutiful and virtuous children.
Objective
1. Masulti ang mga maanindot nga batasan sa usa ka Pilipino.
2. Mausa-usa ang mga pamaagi sa pagpakita sa pagmahal ug pagtuman sa mga ginikanan.
3. Mangabuhi, mahimo sa isigkatawo ug mabutang sa kasingkasing ang mga maanindot nga batasan sa mga Pilipino.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Edukasyon sa Pagpapakatao
Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya
Educators, Learners
Nakapagpapahayag na tungo sa pagkakaisa ang pagsasamasama ng pamilya

Copyright Information

MA. RIVERA SOLIDO (ma.solido@deped.gov.ph) - Ramon Magsaysay ES, San Carlos City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO - San Carlos City, Negros Occidental
Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

971.49 KB
application/pdf