Sosyo-kultural at Politikal na Pamumuhay ng mga Pilipino

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 November 8th

Description
This material has been developed for the implementation of K-12 Curriculum through the Curriculum Implementation Division (CID)—Learning Resource Management and Development System (LRMDS). It can be reproduced for educational purposes and the source must be acknowledged. Derivatives of the work including creating an edited version, an enhancement or a supplementary work are permitted provided all original work is acknowledged and the copyright is attributed. No work may be derived from this material for commercial purposes and profit.
Objective
a. Sosyo kultural (e.g. pagsamba (animism, anituismo, at iba pang ritwal, pagbabatok/pagbabatik, paglilibing (mummification primary/secondary burial practices), paggawa ng bangka, pagpapalamuti (kasuotan, alahas, tattoo, pusad/halop) pagdaraos ng pagdiriwang
b. Politikal (e.g. namumuno, pagbabatas at paglilitis)

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino
Learners
Naihahambing ang mga paniniwala noon at ngayon upang maipaliwanag ang mga nagbago at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan

Copyright Information

Mary Jane Sadama (maryjane.sadama) - Quirino Elementary School, Apayao, CAR
Yes
DepED- SDO- Apayao
Use, Copy, Print

Technical Information

1.24 MB
application/pdf