Wastong Pagkilos sa Pagtugon sa mga Alituntunin ng Pamilya: Contextualized Teacher Resource in Araling Panlipunan 1

Teacher's Guide, Lesson Exemplar  |  PDF


Published on 2023 September 18th

Description
Ang teacher resource na ito ay proyekto ng Curriculum Implementation Division partikular dito ang Learning Resource Management and Development Unit, Department of Education, Schools Division ng Himamaylan City sa pagresponde sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ito ay nakapokus sa wastong pagkilos sa pagtugon sa mga alituntunin ng pamilya.
Objective
Nakagagawa ng wastong pagkilos sa pagtugon sa mga alituntunin ng pamilya sa panahon ng pandemya.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa mga Kasapi ng Pamilya
Educators
Nakagagawa ng wastong pagkilos sa pagtugon sa mga alituntunin ng pamilya

Copyright Information

Noralyn Docil (noralyndocil) - Himamaylan CS, Himamaylan City, Region VI - Western Visayas
Yes
Department of Education- SDO Himamaylan City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.60 MB
application/pdf