Edukasyong Pangkalusugan o Sakit, Paano Kita Iiwasan

Lesson Plan  |  DOCX


Published on 2023 January 17th

Description
Ang modyul na ito ay makatutulong sa mag-aaral upang makamit ang mga sumusunod na kompetensi: 1. Naipakikita ang mga pamamaraan kung paano mapananatiling malusog ang katawan at ang pagsugpo sa karaniwang nakahahawang sakit sa siyudad ng Catbalogan 2. Natutukoy ang mga paraan para matigil o maputol ang chain of infection sa mga mamamayan ng siyudad ng Catbalogan. 3. 3. Naisasagawa ang wastong pangangalaga sa sarili at paglilinis sa kapaligiran upang masugpo ang mga karaniwang nakahahawang sakit na kumakalat sa iba’t ibang lugar ng siyudad ng Catbalogan
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Health
Prevention and Control of Diseases and Disorders
Educators
Describes how communicable diseases can be transmitted from one person to another Describes common communicable diseases

Copyright Information

Ma. Kimberly C. Soliven
Yes
Ma. Kimberly C. Soliven
Modify, Derive, Use, Copy, Print

Technical Information

7.30 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document