Contextualized Learning-Activity Sheets (CLAS) Filipino 6 Kwarter II - CLAS 1 Paglalarawan ng Damdamin Paggamit ng Kayarian at Kailanan ng Pang-uri

Learning Material  |  PDF
Description
This learning activity sheet is an output of the division initiated Contextualized Learning-Activity Sheets (CLAS) project of the Division of Puerto Princesa City
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Filipino
Pagsasalita
Learners
Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t ibang sitwayson
(pagbabahagi ng obserbasyon sa paligid)

Copyright Information

Raquel C. Pilpil
Yes
Division of Puerto Princesa City-Learning Resource Management Section (LRMS)
Use, Copy, Print

Technical Information

1.22 MB
application/pdf
11