Filipino 5 Unang Markahan – Modyul 3 Pagsagot sa mga Tanong sa Binasa/Napakinggang Kuwento at Tekstong Pang-impormasyon Pagsulat ng Maikling Tula, Talatang Nagsasalaysay, at Talambuhay

Self Learning Module  |  PDF
Description
Filipino 5 Unang Markahan – Modyul 3 Pagsagot sa mga Tanong sa Binasa/Napakinggang Kuwento at Tekstong Pang-impormasyon Pagsulat ng Maikling Tula, Talatang Nagsasalaysay, at Talambuhay
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pagbasa
Learners
Nababasa ang usapan, tula, talata,
kuwento nang may tamang bilis, diin,
tono, antala at ekspresyon (pag-unlad ng
talasalitaan)

Copyright Information

Abegail P. Lacre
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

734.14 KB
application/pdf