Sakuna at Kalamidad, Ating Paghandaan Upang Buhay ay Mapangalagaan

Modules  |  PDF


Published on 2021 July 19th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa Health o Kalusugan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Health
Injury Prevention Safety and First Aid
Learners
Demonstrates proper response before during and after a disaster or an emergency situation Relates disaster preparedness and proper response during emergency situations in preserving lives

Copyright Information

Mary Jane D. Barnatia
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

2.65 MB
application/pdf