Pagpapayaman ng Talasalitaan

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 July 7th

Description
Napapayaman ang talasalitaan sa pamamagitan ng paggamit ng magkasingkahulugan at magkasalungat na mga salita, pagbuo ng mga bagong salita mula sa salitang -ugat at paghanap ng maikling salita saloob ng isang mahabang salita
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)
Learners
Napagyayaman ang talasalitaan sa pamamagitan ng paggamit ng magkasing-kahulugan at magka-salungat na mga salita

Copyright Information

SHEENA T. MERINO
Yes
SDO-Benguet
Use, Copy, Print

Technical Information

895.37 KB
application/pdf