Ang Palakang si Kara

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 April 12th

Description
Ang kwentong ito ay nakapaloob sa kurikulum ng Unang Baitang na lumulinang sa mga sumusunod na kasanayan sa pagkatuto: 1. Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang pabula. (1PY-IVd-2.1) 2. Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa napakinggang kuwento sa tulong ng mga larawan. (F1PN-IIf-8) 3. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma. (F1KP-IIIc-8) 4. Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari ng kuwentong napakinggan sa tulong ng mga pamatnubay na tanong. (F1PN-IVc-8.3) 5. Nababaybay nang wasto ang mga salitang may tatlo o apat na pantig. (1PY-IVd-2.1)
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Filipino
pag-unawa sa binasa pakikinig
Learners
Nahuhulaan ang susunod na mangyayari sa napakinggang kuwento.

Copyright Information

LUIS RAYMOND CATAGUE (luiscatague) - Victorias North ES, Negros Occidental, Region VI - Western Visayas
Yes
DepEd - Division of Negros Occidental
Use, Copy, Print

Technical Information

12.05 MB
application/pdf