Wada di pamilyak

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 April 8th

Description
This module can be use in home schooling or home study with enough supervision and assistance from parents, older brother or sisters.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Komunidad (PKom)
Educators, Learners
Napananatiling malinis ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagtulong sa mga simpleng gawain tulad ng pagwawalis ng bakuran, pagtapon ng basura sa tamang lalagyan at iba pa.

Copyright Information

Maria Carlota B. Siwag
Yes
SDO-Benguet
Use, Copy, Print

Technical Information

2.92 MB
application/pdf