Ang Partisipasyon ng mga Kababaihan sa Rebolusyon Pilipino

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 February 18th

Description
This Learning Material is a property of the Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. It aims to improve learners’ performance specifically in Araling Panlipunan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Kinalalagyan Ng Pilipinas At Paglaganap ng Malayang Kaisipan Sa Mundo
Learners
Nagagamit ang grid sa globo at mapang politikal sa pagpapaliwanag ng pagbabago ng hangganan at lawak ng teritoryo ng pilipinas batay sa kasaysayan

Copyright Information

Gladys Simeon (gladys.simeon) - Luyon ES, Apayao, CAR
Yes
Gladys Simeon
Use, Copy, Print

Technical Information

675.71 KB
application/pdf