Si Angela

Learning Material  |  MP4


Published on 2020 September 21st

Description
Ang maikling animated story na ito ay nagsasalaysay ng araw-araw na gawain ni Angela na nagpapaunawa sa konsepto ng pamilya, paaralan at komunidad bilang kasapi nito
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Komunidad (PKom)
Learners
Naikukuwento ang mga naging karanasan bilang kasapi ng komunidad.

Copyright Information

DepEd Palawan LRMS
Yes
Amed O' Nail
Use, Copy, Print

Technical Information

33.89 MB
video/mp4