Letrang Ss

Learning Material  |  MP4


Published on 2020 September 21st

Description
Ang maikling animated supplementary instructional material na ito ay naglalayong ituro sa mga mag-aaral ng MTB-MLE 1 ang tamang pagbigkas at istilo sa pagsulat ng malaki at maliit na letrang S(s).
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Mother Tongue
Phonics and Word Recognition
Learners
Blend
specific
letters to
form
syllables
and words.

Copyright Information

DepEd Palawan LRMS Kurit Palaweño
Yes
DepEd Palawan LRMS Kurit Palaweño
Use, Copy, Print

Technical Information

26.63 MB
video/mp4