Pagsasabi at Pagsulat ng Oras

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 April 11th

Description
Ito ay gabay para sa mga guro sa pagtalakay at pagpapalawig ng kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa pagbasa at pagsulat ng oras.
Objective
Nagsasabi, nagsusulat at napahahalagahan ang oras.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Mathematics
Measurement
Educators
Compares objects using comparative words short shorter shortest long longer longest heavy heavier heaviest light lighter lightest

Copyright Information

Melinda A. Mortega
Yes
Melinda A. Mortega
Use, Copy, Print

Technical Information

147.39 KB
application/pdf