Placido Penitente & Ang Klase sa Pisika

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 March 18th

Description
Ang banghay-aralin na ito ay nagpapakita ng pagsusuri sa 2 kabanata ng El Filibusterismo gamit ang iba't ibang istratehiya.
Objective
1. Naiisa-isa ang mga katanggap-tanggap at di katanggap-tanggap na katangian ng tauhan
2. Nailalahad ang mga sanhi, bunga at solusyon sa ilang mga sitwasyon.
3. Nakapagsasadula ng mahalagang pangyayari sa kabanata

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Filipino
Estratehiya sa Pag-aaral
Educators
Nagagamit ang ibaibang
reperensya/ batis
ng impormasyon sa
pananaliksik

Copyright Information

Ignacio I. Salvador
Yes
Ignacio I. Salvador Jr.
Use, Copy, Print

Technical Information

413.40 KB
application/pdf