Konsepto ng Lawak

Learning Material, Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2019 March 5th

Description
Ang banghay-aralin na ito ay naglalayong makatulong sa mga guro upang maipakita sa mga mag-aaral ang konsepto ng lawak ng isang anyo gamit ang square tile units.
Objective
Maipakita ang lawak ng isang anyo gamit ang square tile units. ( bilang ng square tiles na kailangan)

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Mathematics
Measurement
Educators, Learners
Finds the area of a given figure using squaretile units ie number of squaretiles needed

Copyright Information

Mary Rose E. Villanda
Yes
SDO Mandaluyong City
Use, Copy, Print

Technical Information

108.36 KB
application/pdf
Windows
7 pages