Banghay Aralin sa Mathematics Grade 2/ Length

Teacher's Guide, Activity Sheets  |  PDF


Published on 2019 February 14th

Description
Ang araling ito ay hango sa curriculum guide ng Mathematics Grade 2 na isinalin sa tagalog. Layunin nito na mapadali ang pagtuturo ng araling ito sa mga bata.
Objective
1. Natatantya ang haba ng mga bagay gamit ang meter (m) o centimeter (cm)
2. Nasasabi ang tamang unit of length sa pagsusukat ng mga bagay

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Mathematics
Measurement
Educators, Learners
Shows and uses the appropriate unit of length and their abbreviation cm and m to measure a particular object Estimates and measures length using meter or centimeter

Copyright Information

NORA C. BERNABE
Yes
SDO Mandaluyong City
Use, Copy, Print

Technical Information

212.78 KB
application/pdf
Windows
6 pages