Mga Bagay na May Buhay, Bahagi ng Halaman at Tungkulin ng Bawat Bahagi

Lesson Plan  |  DOCX


Published on 2019 February 11th

Description
Ang daily lesson plan na ito ay magsisilbing gabay ng guro sa pagtuturo ng bahagi ng halaman at tungkulin ng bawat bahagi.
Objective
1. Nakikilala ang mga bahagi ng halaman
2. Nasasabi ang tungkulin ng bawat bahagi ng halaman
3. Napangangalagaan at napahahalagahan ang mga halaman sa kapaligiran

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Science
Living Things and Their Environment
Educators
Describe the parts of different kinds of plants State the importance of plants to humans

Copyright Information

Rechilda L. Ellema
Yes
SDO Mandaluyong City
Use, Copy, Print

Technical Information

64.39 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Windows
3 pages