Uri ng Panghalip

Teacher's Guide, Activity Sheets  |  PDF


Published on 2021 May 3rd

Description
Ang manwal na ito ay makatutulong sa guro at mag-aaral upang matukoy ang pagkakaiba ng iba't ibang uri ng panghalip
Objective
Nagagamit nang wasto ang mga uri ng panghalip sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Filipino
Pagsasalita
Educators, Learners
Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan at panghalip sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon

Copyright Information

jaime ignacio (Jaime Ignacio) - Tangos I Elementary School, Navotas, NCR
Yes
Jaime M. Ignacio/Tangos I Elementary School/SDO Navotas City
Use, Copy, Print

Technical Information

427.69 KB
application/pdf