Pang unang Lunas Isang Pangangailangan

 |  -  |  PDF


Published on 2011 January 26th

Description
Ang modyul na ito ay tungkol sa pagbibigay ng pang-unang lunas o dagliang paggagamot sa isang taong may karamdaman. Ang kaalaman sa pang-unang lunas ay napakahalaga sa pagsagip ng buhay lalo na sa sakuna.
Objective
Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, maaari mo nang:
* Mailarawan ang pangkaraniwang sakuna at kapinsalaan na nangangailangan ng pang-unang lunas;
* Maipaliwanag ang iba’t ibang paraan ng pagbibigay ng pang-unang lunas; at
* Maipakita ang tamang paraan ng pagbibigay ng pang-unang lunas sa mga pangkaraniwang sakuna at pinsala.

Curriculum Information

Alternative Learning System
Elementary
Educators, Learners

Copyright Information

Yes
Department of Education, Bureau of Alternative Learning (BALS)
Use, Copy, Print

Technical Information

227.77 KB
application/pdf
Window ME, XP and higher
Any PDF Reader
44