Ang Pinakamasayang Araw para kay Manuelito

Learning Material  |  Video  |  MP4


Published on 2017 May 26th

Description
Ang materyal na ito ay tatawaging E-Book, panukala ng Kagawaran ng Edukasyon, Sangay ng mga Paaralang Panlungsod ng Lungsod ng Quezon bilang tugon sa programa ng Learning Resource Management and Development System. Naglalarawan ito ng kontekstuwalisasyon at lokalisasyon na ipinatutupad ng Kagawaran ng Edukasyon.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Mother Tongue
Educators, Learners

Copyright Information

Yes
Josehpine M. Maningas, Sherwin C. Maningas
Use, Copy

Technical Information

19.77 MB
video/mp4