ALS Resources | Basic literacy


153 Matched Resources for Basic literacy

Refine Search (Strands and Stages)

Refine Search by Strands and Stages


ID Title Language Resource Type Format Actions
2268 Karagdagang kita buhat sa halaman: module Filipino Learning Module PDF View Details Download
2269 Karagdagang kita buhat sa halaman: facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Details Download
2270 Mitsa ng buhay mga kalamidad na gawa ng tao: facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Details Download
2271 Mitsa ng buhay: mga kalamidad na gawa ng tao Filipino Modules PDF View Details Download
2273 Pilipino dangal ng lahing kayumanggi: facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Details Download
2274 Pilipino dangal ng lahing kayumanggi: module Filipino Learning Module PDF View Details Download
2275 Wastong nutrisyon: module Filipino Learning Module PDF View Details Download
2276 Wastong nutrisyon: facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Details Download
2278 Malayo ka man: facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Details Download
2281 Pagsasarili: facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Details Download
2284 Pagsibol mo, kayamanan ko: module Filipino Learning Module PDF View Details Download
2285 Pagsibol mo, kayamanan ko: facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Details Download
2287 Sa ating mga kamay, tungkulin ay nakasalalay: module Filipino Learning Module PDF View Details Download
2302 Oras ay mahalaga, humayo at kumilos ka: facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Details Download
2303 Ubo! ubo! tb ba ito? module Filipino Learning Material,Modules PDF View Details Download