58 SHS Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
12265 Filipino sa Piling Larang Tech-Voc: Kagamitan ng Mag-aaral Filipino Learning Material View Download
12264 Filipino sa Piling Larang Isports: Patnubay ng Guro Filipino Teacher's Guide View Download
12263 Filipino sa Piling Larang Isports: Kagamitan ng Mag-aaral Filipino Learning Material View Download
12262 Filipino sa Piling Larang Sining at Disenyo: Patnubay ng Guro Filipino Teacher's Guide View Download
12261 Filipino sa Piling Larang Sining at Disenyo: Kagamitan ng Mag-aaral Filipino Learning Module View Download
12260 Filipino sa Piling Larang Akademik: Patnubay ng Guro Filipino Teacher's Guide View Download
12259 Filipino sa Piling Larang Akademik: Kagamitan ng Mag-aaral Filipino Learning Module View Download
12249 Cookery: Teacher's Guide - Module 2 of 2 English Teacher's Guide View Download
12248 Cookery: Teacher's Guide - Module 1 of 2 English Teacher's Guide View Download
12247 Cookery: Manual - Module 2 of 2 English Learning Material View Download
12246 Cookery: Manual - Module 1 of 2 English Learning Material View Download
12245 Bread and Pastry Production: Manual English Learning Material View Download
12244 Precalculus: Teacher's Guide English Teacher's Guide View Download
12243 Precalculus: Learner's Material English Learning Material View Download
12242 Human Movement: Teacher's Guide English Teacher's Guide View Download