4670 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
12064 An Tuko ha Kahon Waray Learning Material View Download
12053 Pagtsinelas Potoy Minasbate Learning Material View Download
12052 Distinguishing elements of poetry English Learning Module View Download
12050 Makulay na Buhay, Nasa Iyong Kamay Filipino Learning Module View Download
12049 Saligang Kaalaman sa Pananahi Filipino Learning Material View Download
12046 Mabbibbik Ittam (Let's Read) Ibanag Learning Material View Download
12044 Indigenous Peoples Musical Instrument and Songs from Cagayan Valley English Learning Material View Download
12043 Ang Manok Ni Tang Sito Bikol Catanduanes Learning Material View Download
12039 Ang Bagong Kalo ni Inday Bikol Catanduanes Learning Material View Download
12033 Ang Alimango Sa Suba Sinugbuanong Binisaya Learning Material View Download
12031 Ang Managhigala Sinugbuanong Binisaya Learning Material View Download
12029 Ang Managhigala Sinugbuanong Binisaya Learning Material View Download
12026 Ang Mga Alimango Sa Suba Sinugbuanong Binisaya Learning Material View Download
12020 Si Maris Ang Aking Bungisngis Bikol Catanduanes Learning Material View Download
12018 Katangian ng mga Lungsod at Bayan ng Pambansang Punong Rehiyon o NCR Filipino Learning Module View Download