Anyari? - Alamat ng Kawayan

Activity Sheets  |  Worksheet  |  PDF


Published on 2017 July 28th

Description
Ang sanayang pahinang ito aya pra sa mga mag-aaral sa ika-7 baitang. Nakasaad ito sa paraang komik istrip upang higit na maunawaan ng mga mag-aaral.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Learners

Copyright Information

Yes
Capiz Division
Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print