Edukasyon sa Pagpapakatao. Volume 1-11: Kagamitan ng Mag-aaral (Braille)

Learning Material, Braille  |  ZIP


Published on 2017 June 5th

Description
This material is translated into Braille in accordance with Republic Act 10372 Section 11.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Edukasyon sa Pagpapakatao
Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya Mahal Ko, Kapwa Ko Para Sa Kabutihan ng Lahat, Sumunod Tayo Paggawa nang Mabuti, Kinalulugdan ng Diyos
Learners

Copyright Information

Yes
Department of Education -- Central Office
Use, Copy, Print