Si Dilis Liit Ang Isdang Mapilit

Video


Created on 2017 July 24th

Description
Ituturo sa kwentong ito ang kahalagahan ng pagiging masunurin

Related Files

video/mp4 N/A 12 MB Download