ALS Resources | Basic literacy


118 Matched Resources for Basic literacy

Refine Search (Strands and Stages)

Refine Search by Strands and Stages


ID Title Language Resource Type Format Actions
2408 Pagyamanin: likas yaman natin - facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Download
2411 Bantayan, labanan...sakit ng kapaligiran - facilitator's guide Filipino Learning Guide PDF View Download
2413 Ooops... ingat lang! - facilitator's guide Filipino Learning Guide PDF View Download
2415 Babae: huwag kang papayag! - facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Download
2416 Itanong mo sa mga bata - facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Download
2417 Oras ay mahalaga, humayo at kumilos ka: module Filipino Learning Module PDF View Download
2418 Iilan nalang sila? : facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Download
2419 Iilan nalang sila? : module Filipino Learning Module PDF View Download
2429 Kaya mo, kaya ko rin! - facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Download
3154 Unesco ict in education English Professional Development,Learning Material,Teacher's Guide,Learning Guide,Learning Module,Full course,Assessment/Tests External link (URL) View Open Link
5313 Pagbasa ka nomiro Mamanwa Learning Material ZIP View Download
5417 Mgo sugilon no minanubu numeru 11-22 Manobo Learning Material PDF View Download
13164 Hugnayang pangungusap Filipino Learning Material PDF View Download